De Leden.


Juniorkamer de Bevelanden bestaat van oudsher volledig uit jonge en ondernemende heren en telt op dit moment circa 25 leden. Allen dienen zij woonachtig en/of werkzaam te zijn op De Bevelanden, waarbij het lidmaatschap mogelijk is tot en met het 40e levensjaar.

De ruime diversiteit aan beroepsgroepen binnen de Kamer zorgt voor een kleurrijke samenstelling die een representatieve afspiegeling is van de lokale bedrijven en organisaties. Het ledenbeleid is er voortdurend op gericht de diversiteit binnen de Kamer te handhaven.